Zapisy on-line

W celu zapisania się do Szkoły prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie e-mailem. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego kwestionariusza na Państwa adres mailowy zostanie przesłana umowa o naukę oraz numer rachunku bankowego.

Potwierdzeniem przyjęcia jest:
– dokonanie wpłaty wpisowego,
– odesłanie podpisanej umowy na wskazany adres w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Warunkiem podjęcia nauki i wydania zaświadczeń do WKU, ZUS oraz innych instytucji jest złożenie w sekretariacie Szkoły (najpóź?niej do dnia rozpoczęcia roku szkolnego) kompletu dokumentów:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
– dwóch fotografii,
– świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis).

… lub skontaktuj się z nami: info@matrix.szkola.pl
Telefon.: 58 352 60 72; 778 83 85 85.