Technik organizacji reklamy

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika administracji.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– organizować stanowisko pracy własnej oraz kierowanego zespołu, rozróżniać podstawowe kategorie ekonomiczne i najważniejsze przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej,
– wykorzystywać podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalności gospodarczej,
– opracowywać oferty handlowe z zakresu usług reklamowych, dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikować i interpretować wyniki badań,
– dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu reklamy oraz branży towarowej,
– posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy, współpracować z klientami firmy prowadząc negocjacje i rozmowy handlowe,
– tworzyć tekst i slogan reklamowy oraz oceniać skuteczność tych form,
– tworzyć podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej,
– tworzyć ogólny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej, organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych,
– oceniać przebieg, skuteczność i efektywność przeprowadzonej kampanii reklamowej,
– organizować działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe,
– wykorzystywać znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi,
– pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie, o dostępnych materiałach, sprzęcie i ich producentach,
– korzystać z literatury zawodowej, polskiej i obcojęzycznej.

PRACA

Słuchacze danego kierunku uczą się min. przygotowywania ofert handlowych w dziale sprzedaży usług reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych, stosowania różnych technik reklamy wizualnej, opracowywania informacji niezbędnych przy realizacji kampanii reklamowej, przeprowadzania analiz marketingowych oraz prezentowania usług reklamowych. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w różnych typach agencji reklamowych, domach mediowych, biurach ogłoszeń, działach reklamy i marketingu w różnych przedsiębiorstwach a także w studiach fotograficznych lub graficznych.