Szkolenie dla starających się o pozwolenie na broń

Uwzględniając proces demokratyzacji życia i przemian gospodarczych, a przy tym wzrastający poziom zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ustawodawca ustawą o broni i amunicji określił m. in. zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, jej nabywania, przechowywania i zbywania.
Wychodząc z ofertą szkoleniową, związaną z uzyskiwaniem pozwoleń na broń, zwracamy się do tych z Państwa, którzy chcą posiadać broń w celu ochrony osobistej, łowieckim, sportowym i innym.
W trakcie dwudniowego szkolenia zapoznamy Państwa także z BHP posługiwania się bronią i podczas zajęć na strzelnicy, pokażemy podstawowe zacięcia i sposoby usuwania, nauczymy podstaw strzeleckich.

SZKOLENIE kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na szkoleniu realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.