Szkolenie BHP i P. POŻ.

W zakresie podstawowym – grupy 15 osobowe i większe – proponujemy:

– osobom kierującym pracownikami (szkolenie min. 40 godzin),
– pracodawcom (szkolenie min. 30 godzin),
– pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych (szkolenie min. 19 godzin),
– pracownikom administracyjno-biurowym (szkolenie min. 18 godzin),

W zakresie szkolenia okresowego – grupy 15 osobowe i większe – proponujemy:

– osobom kierującym pracownikami (szkolenie min. 19 godzin),
– pracodawcom (szkolenie min. 14 godzin) ,
– pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych (szkolenie min. 10 godzin),
– pracownikom administracyjno-biurowym (szkolenie min. 10 godzin).

SZKOLENIE kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na szkoleniu realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.