Kurs – pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej kierujemy do dorosłych i młodzieży.
Tempo życia, nieprzewidywalne sytuacje, zagrożenia wymagają znajomości podstawowych zasad zachowania się w przypadku – omdlenia, wstrząsu, krwawienia czy też potrzeby opatrywania ran.

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.