Kurs ochrona informacji niejawnych

Kurs ochrony informacji niejawnych kierujemy do pracodawców, ich pracowników oraz innych zainteresowanych osób. Szkolenie będzie dotyczyć m. in. podstawowych pojęć z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95), organizacji ochrony informacji niejawnych, ich klasyfikacji, zasad dostępu i sporządzania dokumentów niejawnych.

Zapraszamy grupy 10 osobowe i większe.

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.