Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Szkolenie realizowane jest wg programu określonego w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych i stosownych rozporządzeniach.
Kandydaci przygotowani są zarówno z zakresu teoretycznego jak i praktycznego. Przechodzą kompleksowe przeszkolenie za zakresu psychologicznego postępowania w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażycia środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie.
Zdobyte uprawnienia pozwalają na kierowanie zabezpieczeniem na koncertach, meczach piłkarskich, innych imprezach rozrywkowych i artystycznych.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań kierownika imprez masowych.

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.