Czym jest E-learning

Policealna Szkoła dla Dorosłych „MATRIX” uatrakcyjnia metody dydaktyczne wykorzystując możliwość korzystania z nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Internet w celu nabywania rzetelniejszej wiedzy przez Swoich SŁUCHACZY !!!!

„Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji – oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się – również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem, a uczniem za pomocą audio lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli.”
(Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa 2000. Wydawnictwo „MIKOM”)

Dobrze przygotowane i prowadzone zajęcia edukacyjne z zastosowaniem najnowszych osiągnięć learningu, mogą nie tylko konkurować z tradycyjnym sposobem prowadzenia zajęć, ale być w wielu przypadkach od nich efektywniejszy.

ZALETY EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Słuchacze wykorzystujący Internet mogą się uczyć czego chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Do tego dochodzi jeszcze możliwość wyboru formy w jakiej chcą się uczyć. Główne korzyści dla uczącego się to elastyczny proces dystrybucji materiałów i większa elastyczność w wyborze ścieżki edukacji, dowolność czasu i miejsca nauki, dowolność sprzętu i aplikacji, zindywidualizowany tok nauczania dla każdego słuchacza oraz dynamiczna prezentacja materiału (wykorzystywanie nie tylko tekstu i obrazu, ale również plików dźwiękowych).

ZALETY E-LEARNINGU

Posiada własne tempo nauki podczas szkolenia. Szkolenia e-learning oferują kursantowi narzędzia do kierowania tempem szkolenia, które nie są dostępne w tradycyjnej klasie. Pojedyncze klawisze umożliwiają nawigację pomiędzy stronami, powrót do materiału, który chcemy powtórzyć. Animacje, filmy i dźwięki mogą być na życzenie powtarzane dowolną ilość razy. Możliwość narzucenia własnego tempa nauki jest jedną z zalet, które powodują, że szkolenia e-learning są bardziej efektywne.

Został wyposażony w interaktywność. Może to być po prostu zaznaczanie właściwych odpowiedzi do pytań, włączanie animacji obiektów lub rozwiązywanie testów polegających na łączeniu właściwych odpowiedzi z pytaniem. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi, można natychmiast przenieść się na stronę na której znajduje się informacja niezbędna do udzielenia właściwej odpowiedzi. W tekście znajdują się specjalne słowa kluczowe, tzw. hiperlinki, które przenoszą na strony www, gdzie słowa te są wyjaśnione. Skuteczność nauki bardzo efektywnie poprawiają gry interaktywne opierające się na wiedzy przekazywanej w czasie szkolenia. Są to np. gry, w których trzeba wykonać różne zadania, w określonym środowisku, posługując się narzędziami zdobywanymi podczas kolejnych etapów. Takie techniki mogą być używane w szkoleniach z bardzo wielu różnych dziedzin. Gry mogą opierać się na różnych scenariuszach, wygrana, a także przegrana jest znakomitą formą nauki.

Zawiera w sobie motywację. Właściwa motywacja do nauki to mały krok do osiągnięcia sukcesu. Uczestnik kursu, który wie, że szkolenie zawiera wiele interesujących elementów, takich jak wideo, elementy akustyczne, animacje i gry, podchodzi do nauki z większym zapałem i znacznie szybciej potrafi przyswoić nową wiedzę.

RODZAJE E-LEARNINGU

E-learning można podzielić na cztery kategorie, od najbardziej podstawowych do bardziej zaawansowanych:

– bazy danych to najprostsza forma e-learningu, dotycząca indeksowanych baz danych, które często zawierają wyjaśnienia problemów związanych z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami, pozwalającymi, krok po kroku, zrealizować określone zadania.

– online support to także forma e-learningu, która funkcjonuje w podobny sposób jak bazy danych. Działanie tej formy jest oparte o różnego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, pocztę elektroniczną lub system komunikatów informacyjnych.
Online support jest bardziej interaktywny niż bazy danych, gdyż oferuje możliwość uzyskania bardziej specjalistycznych informacji w znacznie krótszym czasie.

– szkolenia asynchroniczne to najbardziej znana forma e-learningu. Niezależnie od sposobu dostępu, pozwala na naukę w tempie indywidualnym. Pozwala też na kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, pocztę elektroniczną, biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależna, zawierając odwołania do materiałów źródłowych.

– szkolenia synchroniczne to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora. Każdy uczestnik dołącza do wybranej formy szkolenia o określonej porze i komunikuje się z instruktorem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

ELEMENTY E-LEARNINGU

– treść – podstawowy element e-learningu to materiały samokształceniowe. Treści dostarczane są do odbiorcy za pomocą takich nośników jak kaseta wideo, CD-ROM, DVD, lokalną sieć komputerową, czy zyskujący coraz większy udział w rynku Internet.

– komunikacja – e-learning oferuje możliwość komunikowania się nauczyciela z uczniami, jak i uczniów miedzy sobą. Komunikowanie się odbywa się m.in. poprzez pocztę elektroniczną.

– wirtualna rzeczywistość umożliwia odtwarzanie zdarzeń w wirtualnej klasie, gdzie odbywają się wirtualne zjawiska i wirtualne eksperymenty. Na ekranie komputera uczniowie eksperymentują, obserwując symulację zdarzeń i urz?dzeń.

– współpraca – wirtualne czytelnie, tablice ogłoszeniowe, miejsca dyskusyjne i systemy konferencyjne to idealne miejsca prezentacji własnych poglądów i wymiany spostrzeżeń.
E-learning umożliwia realizację pracy grupowej, wspólną naukę oraz wspólne rozwiązywanie problemów i podział zadań.

– narzędzia – dostępny, prosty w obsłudze zestaw narzędzi, zarówno do tworzenia treści dydaktycznych oraz do zarządzania procesem szkoleniowym, umożliwia osobom nawet z niewielkim przygotowaniem informatycznym brać udział w tworzeniu materiałów szkoleniowych kursu.

– systemy oceny to ważny element e-learningu. Kursy prowadzone z wykorzystaniem komputera jak i rozbudowane systemy zarządzające szkoleniami oferują nowe możliwości samooceny i oceny.

– raportowanie – systemy LMS rejestrują uczestników, kontrolują prawidłowy przebieg zajęć, dokonują weryfikacji.

JAK UCZYĆ SIĘ W DOMU

Nowy sposób zdobywania wiedzy jest bardzo korzystny dla słuchacza (ucznia), ponieważ udział w zajęciach odbywa się z wykorzystaniem komputera bez fizycznej obecności w zbiorowej sali dydaktycznej. Uczniowi (słuchaczowi) opłaci się zdobywać wiedzę przez Internet ze względu na:

– dowolność czasu i miejsca nauki;

– dowolność sprzętu i aplikacji;

– łatwy i szybki dostęp do materiałów w formacie HTML lub PDF do wydrukowania;

– zindywidualizowany tok nauczania;

– stały kontakt z prowadzącym przez e-mail, czat, forum dyskusyjne.

Jednak do uczenia się na odległość należy posiadać pewne szczególne predyspozycje. Cechy uczących się na odległość można ująć następująco:

– sami z własnej inicjatywy poszukują nowych możliwości nauki;

– mają większe oczekiwania wobec poziomu nauki niż przeciętny student;

– są bardziej zdyscyplinowani niż przeciętny student;

– są zazwyczaj starsi od przeciętnego studenta.

Ponadto słuchacz chcący uczyć się na odległość powinien posiadać zdolność systematycznego, samodzielnego uczenia się, wysoki poziom motywacji, umiejętność indywidualnej pracy z podręcznikami i artykułami w prasie fachowej oraz odpowiednią umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z rozwiązań internetowych.