NAUKA BEZPŁATNA ZAPRASZAMY!
Bezpłatny Kurs Samoobrony
dla wszystkich Słuchaczy naszej szkoły.

Policealna Szkoła dla Dorosłych MATRIX@ jest jedną z nielicznych szkół, która nie rozprasza swojej działalności na wiele oddziałów, ale skupia się na zgromadzeniu w jednym regionie, jak najlepszej, starannie wyselekcjonowanej kadry, która zagwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Nie kształcimy w 100 różnych kierunkach. Naszym CELEM jest kształcenie w zawodach, które dają naszym absolwentom możliwość zatrudnienia i awansu na rynkach pracy Unii Europejskiej.

MISJĄ Policealnej Szkoły dla Dorosłych M@TRIX jest kształcenie jednostek twórczych i przedsiębiorczych, które potrafią sobie radzić z problemami, a także starają się doskonalić umiejętności kooperacji i współdziałania z otoczeniem.

Policealna Szkoła dla Dorosłych M@TRIX stwarza wszystkim zainteresowanym możliwość zdobycia pożądanych kwalifikacji poprzez:
1. WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA;
2. KONKURENCYJNĄ POLITYKĘ CENOWĄ Z SYSTEMEM ULG I PROMOCJI;
3. GWARANCJĄ PRZYJAZNEJ ATMOSFERY I WSPARCIA ZE STRONY KADRY.

NOWOCZESNOŚĆ:
– Szkoła kształci w systemie tradycyjnym oraz e-learning.
– Szkoła współpracuje z Firmami consultingowymi pośredniczącymi w poszukiwaniu pracy dla Naszych Słuchaczy.

RZETELNĄ WIEDZĘ:
– Zatrudniamy najlepszych wykładowców.
– Organizujemy pokazy, na których nasi Słuchacze prezentują swoje umiejętności.

BONUSY:
– Szkoła posiada Umowy z Firmami w sprawie ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz STAŻY ZAWODOWYCH.
– Słuchacze OTRZYMUJĄ ZNIŻKI na wstęp do wybranych klubów rekreacyjno sportowych.
– Słuchacze OTRZYMUJĄ ZNIŻKI na kursy zawodowe oraz językowe.
– Szkoła PRZYZNAJE STYPENDIA dla Najbardziej uzdolnionych Słuchaczy.
– Szkoła GWARANTUJE ZATRUDNIENIE dla Słuchaczy z najlepszymi wynikami w nauce.